Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě Primadarky.com  www.primadarky.com  vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Alena Cabalová, IČ 75503468, zapsaný v živnostenském rejstříku ŽÚ Hodonín

se sídlem Dobrovolského 34, Lužice 69618 (dále jen prodávající)

e-mail: info@primadarky.com

tel.: +420605967160

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy ČR.

1. vymezení pojmů

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále jen spotřebitel) a kupující, který je podnikatel (dále jen podnikatel).

Spotřebitel je takový kupující zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tj. je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky k nepodnikatelským účelům. Vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podnikatel je takový kupující zákazník, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání. Vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi takovým zákazníkem a prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.primadarky.com jsou závazné.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je podána takovým způsobem, že kupující vybere zboží z katalogu, vyplní řádně objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a její přijetí prodávajícím je následně potvrzeno e-mailem. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Objednávku lze stornovat telefonicky nebo e-mailem do jedné hodiny po jejím podání. V případě nevyzvednutí zásilky či neuhrazení dobírky Vám budou účtovány náklady vzniklé v důsledku těchto skutečností. V případě sporu bude celá pohledávka podstoupena agentuře zabývající se vymáháním pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Není-li kupujícím spotřebitel podle bodu 1.  odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva vzniká momentem doručení souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícímu.

Před konečným odesláním objednávky má kupující vždy možnost objednávku zkontrolovat a stornovat nebo opravit. Před konečným odesláním objednávky je vždy seznámen s konečnou částkou k úhradě včetně nákladů na doručení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či odmítnout objednávku v případě, že není možné zajistit objednané zboží, v případě nesprávně či neúplně vyplněné objednávky zboží, v případě, že kupující opakovaně nedostál svým závazkům z jiné objednávky. O těchto skutečnostech je prodávající povinen kupujícího bez odkladu informovat. Pokud již kupující uhradil kupní cenu nebo její část, bude mu prodávajícím vrácena.

Doklad ke zboží (faktura) je přiložen ke zboží nebo je zákazníkovi odeslán v elektronické podobě na e-mail do dvou dnů po převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

3. Ceny zboží

Ceny zboží v době objednávky jsou závazné (pokud se nejedná o zjevnou chybu) pro obě strany a jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.  Způsob platby a dodání zboží

Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty - zákazník způsob odeslání zvolí během objednávky.

Po odeslání zásilky Vás o této skutečnosti budeme informovat mailem.

Platbu je možno uskutečnit při převzetí zboží dobírkou nebo předem bankovním převodem.

Prodávající nepožaduje žádné další poplatky v závislosti na způsobu platby.

Dobírka – zboží, které je skladem, odesíláme obvykle následující pracovní den po přijetí objednávky, nebo následující pracovní den po jeho naskladnění v případě, že v momentě přijetí objednávky není zboží skladem.

Ceník dopravy závisí podle výšky objednávky. Ceník naleznete zde - http://www.primadarky.com/primadarky/5-DOPRAVA-CENIK

Bankovní převod – při volbě platby předem formou bankovního převodu od nás po přijetí objednávky obdržíte podklady k platbě. Zboží skladem odesíláme obvykle následující pracovní den po přijetí platby na uvedený účet pod správným variabilním symbolem, nebo následující pracovní den po jeho naskladnění v případě, že v momentě přijetí platby není zboží skladem.

Pokud neobdržíme platbu do 10 dnů od přijetí objednávky, bude objednávka zrušena.

Doporučený balík: Pošta negarantuje přesný termín doručení (podle našich zkušeností se tato doba pohybuje od 2-7 dnů). Standardní lhůta pro vyzvednutí zásilky v případě jejího uložení na dodávací poště je 15 dní.

Balík do ruky (dříve Obchodní balík) : Dodání Obchodního balíku zajistí pošta následující pracovní den po dni podání. Standardní lhůta pro vyzvednutí zásilky v případě jejího uložení na dodávací poště je 7 dní.

5. Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel podle bodu 1., je povinen objednané zboží přijmout a zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zákazník zjistí poškození až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Kupujícímu – spotřebiteli doporučujeme při převzetí zboží obdobný postup, jeho nedodržením ovšem není nijak dotčeno právo spotřebitele na reklamaci. Pokud je při přebírání zboží zásilka viditelně poškozena (tj. i obal), doporučujeme ji nepřebírat, aby se co nejrychleji vrátila k nám. V tom případě nás prosím informujte o příchodu poškozené zásilky a o jejím nepřevzetí z důvodu viditelného poškození. Pokud není zásilka viditelně poškozena, ale po rozbalení zjistíte, že její obsah je poškozen, je potřeba ihned (nutno do dvou dnů) podat reklamaci u Vaší doručovací pošty a samozřejmě nás rovněž bez prodlení informujte.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má v případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Odstoupení od smlouvy sdělí prodávajícímu vždy písemně (stačí e-mailem na adresu info@fotorekvizity.cz). Odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, identifikační údaje kupujícího (jméno, adresa), přesný název zboží a č. účtu nebo adresu pro vrácení částky a musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty, která se počítá ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

Zboží spotřebitel odešle na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Zásilka musí být podána doporučeně. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty!

K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty dokládající vznik smlouvy (doklad o zaplacení atd.).

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Za zboží, které je nepoužité, nepoškozené a v bezvadném neporušeném stavu, bude kupujícímu spotřebiteli vrácena celá částka, kterou za zboží uhradil, včetně nákladů na dopravu při koupi zboží. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením, povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

7. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Záruční doba

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku.

Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu.

Na vyžádání Vám rádi poskytneme další pro Vás potřebné informace o prodávaných produktech.

9. Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci, a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamaci nahlásí písemně nebo telefonicky na některý z těchto kontaktů:

na e-mail: primadarky@primadarky.com

na adresu prodávajícího: Alena Cabalová, Dobrovolského 34, Lužice 696 18

nebo telefonicky na tel. č.: 605967160

a následně zašle nebo doručí reklamované zboží s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu prodávajícího. Zboží musí být zasláno doporučeně a prosíme o jeho pojištění na danou hodnotu.

Zboží laskavě zasílejte až po písemné nebo telefonické domluvě ohledně reklamace, urychlíte tím reklamační řízení.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vystavit při uplatnění reklamace reklamační protokol.
V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
Před prvním použitím zboží, je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně instrukcí k užívání a údržbě výrobku. V případě užívání výrobku v rozporu s těmito instrukcemi nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám, a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem plnění předmětu smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v tom rozsahu, který umožní co nejefektivnější doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz